רישיון עסק

הקמת עסק דורשת, לצד הליכים בירוקרטיים לא מעטים מול רשויות המס, גם טיפול בהוצאת רישיון עסק. רישיון עסק הוא האמצעי של המדינה לפקח על הנעשה בשטחי המסחר שלה. כל עסק נדרש לפעול על פי כללי המשחק של המדינה. בשל כך, יש לבחון את צרכי הרישוי של כל עסק טרם פתיחתו, לשם קבלת אומדן אודות ההוצאות הצפויות לשם עמידה בתנאי הרישוי.

רישיון עסק – המטרה

מאחורי המונח רישיון עסק, עומד רצון המדינה להפעיל מנגנון פיקוח על בעלי העסקים ולוודא כי בית העסק שלהם אינו מסכן את הציבור. המונח סכנה לציבור מתפרש על מגוון מגבלות. בין אם מדובר בפיקוח על תנאים סניטריים במקום העוסק במכירת מזון ובין אם מדובר בהטלת חובת הצטיידות במערכת כיבוי אש למניעת התפשטות של שריפה.

החיוב בהוצאת רישיון עסק – אחריות הרשות המקומית

המקור החוקי לחובה להוציא רישיון עסק הוא חוק רישוי עסקים. אכיפת החוק נעשית על ידי הרשות המקומית והיא זו שמנפיקה את האישור בפועל, לאחר שבית העסק הוכיח עמידה בכל הקריטריונים. במקרה שבו עסק מסוים מצוי מחוץ לגבולותיה של רשות מקומית, הגורם שאליו יש להגיש את הבקשה לרישיון עסק מפורסם על ידי משרד הפנים.

מי חייב ברישיון עסק?

מאחר שהמטרה מאחורי חובת רישיון עסק היא למנוע מבתי עסק לסכן את הציבור, חובת הרישוי חלה על עסקים שיש בהם רכיב המחייב פיקוח מטעם הרשות המקומית. רשימת סוגי העסקים מפורטת בצו רישוי עסקים, הכולל טבלה ובה ניתן למצוא חלוקה לסוגי עסקים כאשר ביחס לכל עסק, מפורטת מטרת הרישוי הנוגעת אליו.

הליך הוצאת רישיון עסק

כל עסק נדרש בעמידה בתנאים ייחודיים המתייחסים אל סוג השירות אותו הוא מציע. בית עסק החייב ברישיון, נדרש לקבל אישורים ממספר גורמים הכוללים בין היתר גורמים מקצועיים ברשות המקומית האמונים על רמה ראויה של תברואה לצד גורמים מקצועיים ארציים כגון משטרת ישראל ורשות הכבאות.

ישנם קריטריונים לקבלת רישיון עסק שהם תנאי להפעלת העסק וישנם קריטריונים שניתן למלא תוך כדי הפעלת העסק. קבלת הרישיון יכולה להיות גם בדרך של מתן היתר זמני לצורך השלמת תנאי הרישיון.

תוקף רישיון העסק וערעור על תנאיו

הרישיון יכול שיינתן במקרים מסוימים לשנה, לתקופה ארוכה יותר ובמקרים מסוימים גם לצמיתות. כמו כן, באפשרות בעל העסק להגיש ערעור על תנאים מסוימים אותן מציבות הרשויות, שיש בהם כדי להקשות עליה מבחינה כלכלית.

עסקים הפטורים מהוצאת רישיון עסק

ישנם סוגי עסקים הפטורים מרישיון עסק. מדובר בעיקר במשרדים של בעלי מקצועות חופשיים כגון עורכי דין או רואי חשבון. עסקים אלו מבוססים על כישורי בעל המקצוע והם מוסדרים על ידי מנגנוני רישוי ייחודיים שנועדו לוודא כי רמתם המקצועית היא ראויה.

הוצאת רישיון עסק – לעשות מה שדרוש לטובת העסק

הליך הוצאת רישיון עסק עשוי להוות נטל על בעלי עסקים אשר ממילא נדרשים בנשיאה בהוצאות תפעול רבות. עם זאת, יש לזכור כי מדובר בהליך שהוא מחייב ואשר אי עמידה בו עשויה להביא לסגירה של העסק. כמו כן, עמידה מיטבית בתנאי הרישיון גם תאותת לקהל הלקוחות כי מדובר במקום ששם את ביטחונם בראש מעייניו.

שתפו:

מאמרים נוספים

צרו אתנו קשר

דילוג לתוכן